Promocja polskiej marki INSPEERITY

Rozwój działalności eksportowej na perspektywicznych rynkach europejskich i światowych (projekt Go to Brand)

FE Logo
Rzeczpospolita-Polska-logo
UE_EFRR_logo

Główny cel - Go To Brand project

Stworzenie analizy perspektyw wejścia produktów Inspeerity na rynki światowe, w szczególności perspektywiczne, takie jak Kanada, USA, ZEA, m.in. , poprzez weryfikację stanu prawnego, poszukiwanie partnerów i ustalanie najlepszych praktyk marketingowych/eksportowych w poszczególnych krajach w ramach internacjonalizacji firmy.

Spodziewamy się następujących wyników:

W ramach niniejszego projektu, firma planuje zrealizować 15 działań wyjazdowych na najważniejsze europejskie wydarzenia o zasięgu światowym oraz perspektywiczne rynki w Kanadzie, Stanach zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

cooperation

Przeczytaj raport z wyjazdów

Gitex 2022 Inspeerity Team

Imagine two million square feet with 5,000 companies from 90 countries, including 800+ start-ups.

I've always wanted to go to Barcelona, and I've always wanted to attend a conference whose theme is related to software architecture.

kickstart

KickStart Europe is the Annual Strategy & Networking conference on trends and investments in tech and digital infrastructure.