Promocja polskiej marki INSPEERITY

Rozwój działalności eksportowej na perspektywicznych rynkach europejskich i światowych (projekt Go to Brand)

FE Logo
Rzeczpospolita-Polska-logo
UE_EFRR_logo

Główny cel - Go To Brand project

Stworzenie analizy perspektyw wejścia produktów Inspeerity na rynki światowe, w szczególności perspektywiczne, takie jak Kanada, USA, ZEA, m.in. , poprzez weryfikację stanu prawnego, poszukiwanie partnerów i ustalanie najlepszych praktyk marketingowych/eksportowych w poszczególnych krajach w ramach internacjonalizacji firmy.

Spodziewamy się następujących wyników:

W ramach niniejszego projektu, firma planuje zrealizować 15 działań wyjazdowych na najważniejsze europejskie wydarzenia o zasięgu światowym oraz perspektywiczne rynki w Kanadzie, Stanach zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

cooperation

Przeczytaj raport z wyjazdów

FDF picture

With the financial landscape set to change, here are three trends that you should know from the Frankfurt Digital Finance Conference.

Gitex 2022 Inspeerity Team

Imagine two million square feet with 5,000 companies from 90 countries, including 800+ start-ups.

I've always wanted to go to Barcelona, and I've always wanted to attend a conference whose theme is related to software architecture.

kickstart

KickStart Europe is the Annual Strategy & Networking conference on trends and investments in tech and digital infrastructure.